GESCHILBESLECHTING

Conflicten horen bij de aard van de mens en zijn van alle tijden. Conflicten hebben een negatieve invloed op mensen en organisaties, niet alleen in meetbare opzichten, time and money, maar ook in emotioneel opzicht. De effecten bij organisaties zijn lastiger te meten maar onmiskenbaar aanwezig en feitelijk hinderlijk en beperkend.

Conflicten vereisen een actieve aanpak van begin tot het einde van het geschil, waarbij ondersteuning aan belanghebbenden onmisbaar is. In alle fasen van het conflict.

Wij bieden professionele hulp om een zakelijk conflict / geschil efficiënt en effectief te beslechten. Geschillen tussen aandeelhouders en of andere belanghebbenden bij zowel rechtspersonen als contractuele samenwerkingsbestanden. Geboden hulp, bij voorkeur als bemiddelaar en arbiter, maar ook als mediator, met een uitstekende prijs prestatie verhouding.

BVG Geschilbeëindiging bestaat uit ervaren en (des)kundige partners die ook belang hechten aan de bewaking van hun eigen kwaliteit.

 

3w Media | Creatief & Strategisch Mediabureau